Polecam sport!

Polecam sport!

Rozmowa z Grzegorzem Jaroszewskim
Tor kolarski przy Żeromskiego w Żyrardowie odegrał dużą rolę w pańskiej karierze?
Miał bardzo duże znaczenie…